Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΙΦΟΙ, κύκλος 35ος Χ 5

Κατά κανόνα, το κάνει κανείς γιατί τον καλεί, πολλοί το θεωρούν τιμητικό και ιερό, κάποιοι ααπαλλάσονται από αυτό. Τι είναι!

Η πρώτη, της τάξης των Νηρηίδων, μητέρα του πρώτου ήρωα στον τρωικό πόλεμο, αγωνιούσα, για τον γιο της, επειδή ήξερε ότι θα σκοτωθεί. Ποια ήταν!

Το σύμβολο που χαρακτηρίζει, χωρίς περιστροφές, το Παρίσι, και πόσους αιώνες παρουσίας μετράει στην πλάτη του.

Μίνωας και Ραδάμανθυς, παιδιά του Διός, ίσως γι’ αυτό και κριτές του ΄Αδη, Ποια είναι η μητέρα τους!

Αίγυπτος, χώρα που ιδρύθηκε από Έλληνες. Από που πήρε το όνομά της, και τι σημαίνει, τόσο ετυμολογικά, όσο και νοηματικά Αίγυπτος!

ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
ΓΡΙΦΟΙ, κύκλος 35ος Χ 5

Κατά κανόνα, το κάνει κανείς γιατί τον καλεί, πολλοί το θεωρούν τιμητικό και ιερό, κάποιοι ααπαλλάσονται από αυτό. Τι είναι! Το καθήκον.

Η πρώτη, της τάξης των Νηρηίδων, μητέρα του πρώτου ήρωα στον τρωικό πόλεμο, αγωνιούσα, για τον γιο της, επειδή ήξερε ότι θα σκοτωθεί. Ποια ήταν! Η Θέτιδα.

Το σύμβολο που χαρακτηρίζει, χωρίς περιστροφές, το Παρίσι, και πόσους αιώνες παρουσίας μετράει στην πλάτη του. Ο πύργος του Άϊφφελ. 1αν αιώνα.

Μίνωας και Ραδάμανθυς, παιδιά του Διός, ίσως γι’ αυτό και κριτές του ΄Αδη, Ποια είναι η μητέρα τους! Η Ευρώπη!

Αίγυπτος, χώρα που ιδρύθηκε από Έλληνες. Από που πήρε το όνομά της, και τι σημαίνει, τόσο ετυμολογικά, όσο και νοηματικά Αίγυπτος! Αίγα ύπτιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: