Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

ΓΡΙΦΟΙ, κύκλος 54ος Χ 5

ΓΡΙΦΟΙ, κύκλος 54ος Χ 5
Φίλιππος ο Β΄ της Μακεδονίας, οργανωτής της εκστρατείας κατά των περσικών επιδρομών, που λόγω θανάτωσης, την έκανε ο Αλέξανδρος. Ποιοί ήταν οι γονείς του Φιλίππου!

Ζευς, μυθικός πατέρας θεών και ανθρώπων, και πρώτος του Ολυμπικού πανθέου, ήταν απόγονος, ενός των 6 πρώτων Τιτάνων και μιας των 6 Τιτανίδων. Ποιοί ήταν οι γονείς του!

Η περιοχή της Θες/νίκης επιλέχτηκε από τους Φίλιππο Β΄ και τον νεαρό Αλέξανδρο, για να χτιστεί η πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Πότε και από ποιον θεμελιώθηκε, με το σημερινό της όνομα!

Το δόρυ των Μακεδόνων, κατά επιλογή του Φίλιππου Β΄ είχε τέσσερα μέτρα μάκρος, και προκαλούσε φόβο και τρόμο. Ποιο ήταν το ιδιαίτερό του όνομα!

Στην εποχή του λειτούργησε η δημοκρατικότερη πολιτική, δημιουργώντας τα σημαντικότερα πολιτισμικά μνημεία της πανανθρώπινης ιστορίας, Ποιος ήταν!

ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
ΓΡΙΦΟΙ, κύκλος 54ος Χ 554.

Φίλιππος ο Β΄ της Μακεδονίας, οργανωτής της εκστρατείας κατά των περσικών επιδρομών, που λόγω θανάτωσης, την έκανε ο Αλέξανδρος. Ποιοί ήταν οι γονείς του Φιλίππου! Ευρυδίκη και Αμύντας.

Ζευς, μυθικός πατέρας θεών και ανθρώπων, και πρώτος του Ολυμπικού πανθέου, ήταν απόγονος, ενός των 6 πρώτων Τιτάνων και μιας των 6 Τιτανίδων. Ποιοί ήταν οι γονείς του! Κρόνος και Ρέα.

Η περιοχή της Θες/νίκης επιλέχτηκε από τους Φίλιππο Β΄ και τον νεαρό Αλέξανδρο, για να χτιστεί η πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Πότε και από ποιον θεμελιώθηκε, με το σημερινό της όνομα! -316 Από τον Κάσανδρο.

Το δόρυ των Μακεδόνων, κατά επιλογή του Φίλιππου Β΄ είχε τέσσερα μέτρα μάκρος, και προκαλούσε φόβο και τρόμο. Ποιο ήταν το ιδιαίτερό του όνομα! Σάρισα.

Στην εποχή του λειτούργησε η δημοκρατικότερη πολιτική, δημιουργώντας τα σημαντικότερα πολιτισμικά μνημεία της πανανθρώπινης ιστορίας, Ποιος ήταν! Ο Περικλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: