Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΙΦΟΙ, κύκλος 22ος Χ 5

Για τον γάμο, την ανοίγουμε, όπως λένε στη σειρά, για τον τελειωμό την κλείνουμε, και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και το πιο βέβαιο; κανείς δεν θέλει μες την μαύρη να χωρά. Τι εναι!

Τιτανίδα του Ελληνικού πανθέου, πρώτη θεά κάθε μορφής του υγρού στοιχείου, καθώς και των προσώπων που τα προστάτευαν. Ποια είναι!

Καθένας δίνει την δική του, το απαιτεί νομοτελειακά η ζωή, των εντυπώσεων είναι ανούσια, και συνήθως παρδαλή. Τι είναι!

Μπορείς να το πάρεις ή να το αφήσεις. Ίσως κρύβει και ειδήσεις, της διαφήμισης κατά κανόνα είναι σύντομο. Τι είναι!

Εκτός εξαιρέσεων, κατά κανόνα πάνε ζευγάρι, δύσκολο το τράβηγμά τους ακόμα και για τους πιο επιδέξιους. Τι είναι!

ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ:
ΓΡΙΦΟΙ, κύκλος 22ος Χ 5

Για τον γάμο, την ανοίγουμε, όπως λένε στη σειρά, για τον τελειωμό την κλείνουμε, και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και το πιο βέβαιο; κανείς δεν θέλει μες την μαύρη να χωρά. Τι είναι!
Η λίστα.

Τιτανίδα του Ελληνικού πανθέου, πρώτη θεά κάθε μορφής του υγρού στοιχείου, καθώς και των προσώπων που τα προστάτευαν. Ποια είναι! Η Τηθύα.

Καθένας δίνει την δική του, το απαιτεί νομοτελειακά η ζωή, των εντυπώσεων είναι ανούσια, και συνήθως παρδαλή. Τι είναι! Η μάχη.

Μπορείς να το πάρεις ή να το αφήσεις. Ίσως κρύβει και ειδήσεις, της διαφήμισης κατά κανόνα είναι σύντομο. Τι είναι! Το μήνυμα.

Εκτός εξαιρέσεων, κατά κανόνα πάνε ζευγάρι, δύσκολο το τράβηγμά τους ακόμα και για τους πιο επιδέξιους. Τι είναι! Το κουπί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: